ניווט בפוסטים
חודש: יולי 2011

דואט (או: אודות הבלוג)

דואט (או: אודות הבלוג)

משפטים עשויים לצייר מציאות יפה יותר אם מתייחסים אליהם כתמונות; תיאורים הזוכים לניגודיות מתוחה מעט, רוויה מוגברת שמתחת לסף הזיהוי ככזאת, וחיתוך צר כשמתבקש, פורצים את שולי הדף הבודד כתמונה שקוויה ממשיכים מחוץ לפריים, ויכולים למלא דפים רבים בשחור על גבי לבן, שעדיין יהיה צבעוני להחריד.